Chevron Left
Çok değişkenli Fonksiyon I: Kavramlar / Multivariable Calculus I: Concepts(으)로 돌아가기

터키 코크대의 Çok değişkenli Fonksiyon I: Kavramlar / Multivariable Calculus I: Concepts 학습자 리뷰 및 피드백

4.5
별점
26개의 평가

강좌 소개

Ders çok değişkenli fonksiyonlardaki ikili dizinin birincisidir. Burada çok değişkenli fonksiyonlardaki temel türev ve entegral kavramlarını geliştirmek ve bu konulardaki problemleri çözmekteki temel yöntemleri sunmaktadır. Ders gerçek yaşamdan gelen uygulamaları da tanıtmaya önem veren “içerikli yaklaşımla” tasarlanmıştır. Bölümler Bölüm 1: Genel Konular ve Düzlemdeki Vektörler Bölüm 2: Uzayda Vektörler, Doğrular ve Düzlemler; Vektör Fonksiyonları Bölüm 3: Düzlem Eğrilerinden Hatırlatmalar ve Uzay Eğrileri, İki Değişkenli ve İkinci Derece Fonksiyonlar ve Karşıt Gelen Yüzeyler Bölüm 4: Özel Yapıdaki İki Değişkenli Olarak Karmaşık Fonksiyonlar, İki Değişkenli Fonksiyonlarda Kısmi Türev ve İki Katlı Entegralin Temel Tanımları; Limit Kavramının Gerekliliği ve Anlatımı Bölüm 5: Türev Hesaplama Yöntemleri Bölüm 6: Türev Uygulamaları Bölüm 7: İki Katlı Entegraller ve Uygulamaları ----------- The course is the first of the sequence of calculus of multivariable functions. It develops the fundamental concepts of derivatives and integrals of functions of several variables, and the basic tools for doing the relevant calculations. The course is designed with a “content-based” approach, i. e. by solving examples, as many as possible from real life situations. Chapters Chapters 1: General Topics and Vectors in the Plane Chapters 2: Vectors in Space, Lines and Planes; Vector Functions Chapters 3: Reminders of Plane Curves and Space Curves, Quadratic Functions and Variables, Surfaces Chapters 4: Special Two Variables Complex Functions, the Basic Definition of Partial Derivatives and Two Storey Integrals in Two Unknown Functions ; Necessity and Details of Limits Chapters 5: Methods of Derivative Calculations Chapters 6: Application of Derivatives Chapters 7: Two Storey Integrals and Applications ----------- Kaynak: Attila Aşkar, “Çok değişkenli fonksiyonlarda türev ve entegral”. Bu kitap dört ciltlik dizinin ikinci cildidir. Dizinin diğer kitapları Cilt 1 “Tek değişkenli fonksiyonlarda türev ve entegral”, Cilt 3: “Doğrusal cebir” ve Cilt 4: “Diferansiyel denklemler” dir. Source: Attila Aşkar, Calculus of Multivariable Functions, Volume 2 of the set of Vol1: Calculus of Single Variable Functions, Volume 3: Linear Algebra and Volume 4: Differential Equations. All available online starting on January 6, 2014...

최상위 리뷰

GZ

2016년 6월 1일

Aynı hocadan diff dersini de bekliyoruz. Hızı x1.5 e alınca gayet başarı. Teşekkürler Koç

BC

2015년 11월 3일

Türkiye için önemli bir başarı.

Emeği geçenlere teşekkürler.

필터링 기준:

Çok değişkenli Fonksiyon I: Kavramlar / Multivariable Calculus I: Concepts의 7개 리뷰 중 1~7

교육 기관: Bircan C

2015년 11월 4일

교육 기관: Abdualbaset

2016년 5월 15일

교육 기관: Roll_37_MD_Jahid H

2020년 6월 4일

교육 기관: gökçe z

2016년 6월 2일

교육 기관: umit d

2016년 2월 4일

교육 기관: JORGE E M L V

2019년 5월 26일

교육 기관: Andres F S J

2019년 9월 6일