Chevron Left
Proje Planlaması: Her Şeyi Bir Araya Getirmek(으)로 돌아가기

Google의 Proje Planlaması: Her Şeyi Bir Araya Getirmek 학습자 리뷰 및 피드백

4.8
별점
52개의 평가

강좌 소개

Google Proje Yönetimi Sertifika Programı’nın üçüncü kursundasınız. Bu kursta, proje yaşam döngüsünün ikinci aşaması olan proje planlama aşamasında projeyi bütün ayrıntılarıyla ortaya koymayı öğreneceksiniz. Proje planının temel bileşenlerini, takvimi belirlerken doğru tahminlerde bulunmayı ve ara hedeflerin nasıl belirleneceğini inceleyeceksiniz. Daha sonra, bütçenin nasıl oluşturulacağını ve yönetileceğini ve satın alma süreçlerinin nasıl işlediğini öğreneceksiniz. Ardından, farklı risk türlerini tanımlamanıza ve yönetmenize yardımcı olabilecek araçları ve riskleri duyurmak ve çözmek için risk yönetim planının nasıl kullanılacağını keşfedeceksiniz. Son olarak, iletişim planını nasıl hazırlayabileceğinizi ve yönetebileceğinizi, proje belgelerini nasıl düzenleyebileceğinizi ele alacaksınız. Google proje yöneticileri, bir yandan sizi yararlanabileceğiniz en iyi proje yönetimi araç ve kaynaklarıyla buluştururken diğer yandan bahsettiğimiz bu görevleri yerine getirmeniz için size yol göstermeye ve uygulamalı yaklaşımlar sunmaya devam edecek. Bu programı tamamlayan öğrenciler, proje yöneticisi olarak giriş seviyesindeki pozisyonlara başvurmak için gerekli donanıma sahip olacaklar. Herhangi bir deneyiminiz olmasına gerek yok. Bu kursun sonunda: - Proje planlama aşamasının bileşenlerini ve bunların önemini açıklayabileceksiniz. - Ara hedeflerin neden önemli olduğunu ve nasıl belirleneceğini açıklayabileceksiniz. - Takvimi belirlerken doğru tahminlerde bulunabilecek ve bu tahminleri ekip üyelerinden almaya yönelik teknikleri açıklayabileceksiniz. - Proje planı ve risk yönetimi planı oluşturmak için gerekli araçları ve en iyi uygulamaları belirleyebileceksiniz. - Bütçenin nasıl tahmin edildiğini, takip edildiğini ve sürdürüldüğünü açıklayabileceksiniz. - Satın alma sürecini açıklayabilecek ve temel satın alma belgelerini belirleyebileceksiniz. - Bir iletişim planı taslağı oluşturabilecek ve planın nasıl yönetileceğini açıklayabileceksiniz. - Ara hedeflerin neden önemli olduğunu ve nasıl belirleneceğini açıklayabileceksiniz. - Proje planının neden gerekli olduğunu ve hangi bileşenleri içerdiğini açıklayabileceksiniz. - Takvimi belirlerken doğru tahminlerde bulunabilecek ve bu tahminleri ekip üyelerinden almaya yönelik teknikleri açıklayabileceksiniz....
필터링 기준:

Proje Planlaması: Her Şeyi Bir Araya Getirmek의 2개 리뷰 중 1~2

교육 기관: Merve G K

2022년 4월 15일

교육 기관: Zeynep K

2022년 4월 3일