Application using Amazon Rekognition

제공자:
학습자는 이 안내 프로젝트에서 다음을 수행하게 됩니다.
1.5 hours
초급
다운로드 필요 없음
분할 화면 동영상
아랍어
데스크톱 전용

في اخر الكورس هتقدر تستخدم AWS Rekognition من الWesbite بتاع AWS . خلال المشروع هتقدر تستخدم AWS Rekognition APIs في Python code وهتقدر تعمل مشاريع Computer Vision, من غير ما تدخل في تفاصيل بناء Machine Learning Model,هتقدر كمان تستخدم AWS High Level Services وتخليها تعمل الوظيفة المطلوبة بسرعة ودقة المشروع ده لاي شخص مبتدأ حابب يعمل مشروع او حلول بال Computer Vision باستخدام AWS سواء في دراسته او شغله لتسهيل عملية بناء Machine Learning Model. وده هيفيد بان التركيز الاكبر يكون علي الهدف الاساسي للمشروع مش التركيز علي الComputer Vision, فالنجاح في المشروع هيكون احسن, اسرع, ادق وكمان يضمن استمرارية النتيجة. بيقدملك حلول لمشاكل كتير تقدر تتحل بال وفي الكورس ده هنبقي علي بداية طريق ال cloud-based software ده Amazon Rekognition بيقدملك حلول لمشاكل كتير تقدر تتحل بال وفي الكورس ده هتبقي علي بداية طريق الAutomation وبداية انك تقدر تعمل serverless pipeline تستخدمها في اي مشروع له علاقة بالComputer Vision فتبقي قادر اكتر تركز علي مشروعك واللفكرة الجديدة اللي عندك بدل ما تشغل نفسك في بناء Machine Learning Model جديد وانك تطور فيه كل شوية ودي واحدة من اهم مميزات AWS انها بتوفرلك خدمات مش بتخليك متضطر الي اعادة اختراع العجلة!

개발할 기술

  • Computer Vision

  • Python Programming

  • Machine Learning

  • Cloud API

단계별 학습

작업 영역이 있는 분할 화면으로 재생되는 동영상에서 강사는 다음을 단계별로 안내합니다.

안내형 프로젝트 진행 방식

작업 영역은 브라우저에 바로 로드되는 클라우드 데스크톱으로, 다운로드할 필요가 없습니다.

분할 화면 동영상에서 강사가 프로젝트를 단계별로 안내해 줍니다.

자주 묻는 질문