Microsoft Excel استخدام المعادلات و الوظائف البسيطة فى

제공자:
학습자는 이 안내 프로젝트에서 다음을 수행하게 됩니다.

هنقدر نعمل account على Microsoft Office و نحمل ملف البيانات عشان نفتح excel

هنقدر نستخدم المعادلات عشان نعمل عمليات حسابية بسيطة زى الجمع و الطرح و القسمة و الضرب

هنقجر نستخدم SUMIF, COUNTIF, AVERAGE IF عشان نحلل البياانات .

2 Hours
초급
다운로드 필요 없음
분할 화면 동영상
아랍어
데스크톱 전용

في نهاية المشروع ده، هتقدر تعمل تحليل بيانات عن طريق كتابة المعادلات و الوظائف فى Microsoft excel . هتقدر تعمل الصيغة العامة لكتابة المعادلات و الصيغ لاجراء تحليل بيانات على مبيعات سوبر ماركت. فى التحليل ده, هنقدر كمان نحسب الارباح و نستخدم الوظائف لتحليل عدد الكمبيات المباعة. و نحسب المتوسط للارباح و متوسط الكميات اللى اتباعت و كان التقييم بتاعها اكبر من 5. و عدد العملاء فى يوم واحد . و هناخد امثلة اخرى عشان نوضح كيفية تطبيق المعادلات و الوظائف. هذا المشروع مخصص للأشخاص المبتدئين في excel والمهتمين بمجال البيانات و معادلتها و تحليلها باستخدام وظائف ومعادلات اساسيه. و ممكن الاشخاص اللى محتاجين excel فى شغلهم. لان كل المجالات تحتاج excel علشان تخلص شغلها بطريقه اسهل واسرع لانجاز العمل .زي معالجه الكلمات والنصوص واستخدام المعادلات والوظائف والدالات. كل المجالات تحتاج excel علشان تخلص شغلها بطريقه اسهل واسرع لانجاز العمل .زي معالجه الكلمات والنصوص واستخدام المعادلات والوظائف والدالات. هذا المشروع مخصص للأشخاص المبتدئين في excel والمهتمين بالبيانات و ازاي نعدلها ونحللها باستخدام وظائف ومعادلات اساسيه.

개발할 기술

  • Data Analysis

  • Microsoft Excel

  • Numbers (Spreadsheet)

  • Calculations

단계별 학습

작업 영역이 있는 분할 화면으로 재생되는 동영상에서 강사는 다음을 단계별로 안내합니다.

  1. فى نهاية الفيديو 1 ، ستكون قادرًا على تحميل الملف على Microsoft excel النسخة المجانية على الانترنت.

  2. فى نهاية الفيديو 2 ، ستكون قادرًا على تطبيق العمليات الحسابية والقيام بالمعادلات الرياضية.

  3. فى نهاية الفيديو 3 ، ستتمكن من تطبيق الوظائف الحسابية لتحليل البيانات باستخدام sum و product

  4. فى نهاية الفيديو 4 ، ستكون قادرًا على تطبيق المعادلات التجميعية مثل و AVERAGE و COUNT و MIN و MAX.

  5. فى نهاية الفيديو 5 ، ستتمكن من اجابة اسئلة تحليلة للبيانات باستخدام SUMIF و COUNTIF و .AVERAGE IF

안내형 프로젝트 진행 방식

작업 영역은 브라우저에 바로 로드되는 클라우드 데스크톱으로, 다운로드할 필요가 없습니다.

분할 화면 동영상에서 강사가 프로젝트를 단계별로 안내해 줍니다.

자주 묻는 질문

안내 프로젝트를 구매하면, 시작에 필요한 파일과 소프트웨어가 포함된 클라우드 데스크톱 작업 영역에 웹 브라우저를 통해 접근할 수 있으며, 주제 전문가의 단계별 동영상 지침 등 프로젝트 완료에 필요한 모든 것이 제공됩니다.

귀하의 작업 영역에는 노트북이나 데스크톱 컴퓨터에 맞게 용량이 지정된 클라우드 데스크톱이 포함되어 있으므로 모바일 기기에서는 안내 프로젝트를 이용할 수 없습니다.

안내 프로젝트 강사는 해당 주제의 전문가로서, 해당 프로젝트 영역이나 도구, 기술에 대한 경험이 풍부하며 전 세계 수백만 명의 학습자와 지식을 적극적으로 공유합니다.

안내 프로젝트에서 생성된 파일은 모두 다운로드하고 보관할 수 있습니다. 클라우드 데스크톱에 접속한 상태에서 '파일 브라우저'를 사용하여 파일을 다운로드할 수 있습니다.

안내 프로젝트는 환불이 불가능합니다. 전체 환불 정책 보기

안내 프로젝트에는 재정 지원이 제공되지 않습니다.

안내 프로젝트의 청강은 할 수 없습니다.

페이지 상단에서 이 안내 프로젝트에 대한 경험 수준을 누르면 우선적으로 알아야 하는 지식을 확인할 수 있습니다. 안내 프로젝트의 단계마다 강사가 차례대로 안내해 드립니다.

네, 브라우저를 통해 이용할 수 있는 클라우드 데스크톱에서 안내 프로젝트 완료에 필요한 모든 것을 이용할 수 있습니다.

브라우저의 분할 화면 환경에서 바로 작업을 완료하여 학습할 수 있습니다. 화면 왼쪽에 있는 작업 영역에서 작업을 완료할 수 있습니다. 화면 오른쪽에서는 강사의 단계별 프로젝트 안내를 볼 수 있습니다.